Bell Schedules

8th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast, Pledge, Chromebook 7:30 AM 8:00 AM 30 min
Academic 1 8:00 AM 9:15 AM 75 min
Academic 2 9:15 AM 10:35 AM 80 min
Academic 3 10:35 AM 12:35 PM 120 min
Lunch A 11:35 AM 12:05 PM 30 min
Lunch B 12:05 PM 12:25 PM 20 min
Academic 4 12:35 PM 1:50 PM 75 min
Connections 1 1:50 PM 2:30 PM 40 min
Connections 2 2:30 PM 3:10 PM 40 min
7th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast, Pledge, Chromebook 7:30 AM 8:00 AM 30 min
Academic 1 8:00 AM 9:15 AM 75 min
Connections 1 9:15 AM 9:55 AM 40 min
Connections 2 9:55 AM 10:35 AM 40 min
Academic 2 10:35 AM 11:55 AM 80 min
Academic 3 11:55 AM 1:45 PM 110 min
Lunch A 12:45 PM 1:15 PM 30 min
Lunch B 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Academic 4 1:45 PM 3:10 PM 85 min
6th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast, pledge, chromebook 7:30 AM 8:00 AM 30 min
Academic 1 8:00 AM 9:15 AM 75 min
Academic 2 9:15 AM 10:35 AM 80 min
Academic 3 10:35 AM 12:25 PM 110 min
Lunch A 10:35 AM 11:05 AM 30 min
Lunch B 11:10 AM 11:40 AM 30 min
Connections 1 12:25 PM 1:05 PM 40 min
Connetions 2 1:05 PM 1:45 PM 40 min
Academic 4 1:45 PM 3:10 PM 85 min